Försvarare Personlighet

ISFJ-A / ISFJ-T

“Försvarare” Personlighet

Kärlek växer endast när man delar med sig av den. Du kan bara få mer själv genom att ge den till andra.

Brian Tracy

Försvarare är en i det närmaste helt unik personlighetstyp. Många av deras kvalitéer trotsar definitionen av deras enskilda karaktärsdrag. Trots att de är empatiska kan Försvarare bli vildsinta när de behöver skydda släkt eller vänner. De är tystlåtna och reserverade, men har vanligtvis en väl utvecklad social kompetens och starka sociala relationer. Även om de söker trygghet och stabilitet kan dessa människor av den här personlighetstypen vara anmärkningsvärt öppna för förändring så länge de känner sig förstådda och respekterade. I likhet med så mycket annat här i livet är Försvararpersonligheter mer än summa av sina delar. Det är sättet som de använder sina starka sidor på som definierar dem som människor.

Försvarare är sanna altruister som besvarar välvilja med än mer hjälpsamhet, griper sig an sitt arbete med stor entusiasm och bemöter de människor som de tror på med värme och generositet.

Det är svårt att tänka sig en lämpligare personlighetstyp att utgöra en så stor andel av befolkningen som närmare 13 procent. Försvarare kombinerar det bästa av respekt för traditioner och en strävan att göra gott. Man hittar ofta denna personlighetstyp i yrken med anor, som medicin, akademiska discipliner och välgörenhet.

“Försvarare” Personlighet (ISFJ-A / ISFJ-T)

Försvararpersonligheter, i synnerhet de turbulenta, är ofta noggranna på gränsen till perfektionism. Även om de kan skjuta saker framför sig kan man alltid lita på att de får jobbet klart i tid. Försvarare tar sitt ansvar personligt och gör alltid allt de kan för att överträffa förväntningar och glädja andra, både på jobbet och hemma.

Vikten av att synas och höras

Utmaningen för Försvararpersonligheter är att se till att deras insatser uppmärksammas. De har en tendens att underbetona sina egna prestationer. Även om de ofta vinner respekt för att de är snälla och hjälpsamma brukar mer cyniska och själviska människor utnyttja Försvararpersonligheters engagemang och blygsamhet genom att lämpa över mer arbete på dem, för att sedan själva ta åt sig äran för det. Försvarare behöver lära sig när de ska säga nej och stå upp för sig själva för att kunna bibehålla sin självkänsla och entusiasm.

Försvarare är sociala till sin natur, en udda egenskap för introverta personlighetstyper. De använder sig av sitt enastående minne, inte för att ta fram viktiga uppgifter eller värdelöst vetande, utan för att komma ihåg människor och detaljer om deras liv. Försvararpersonligheter saknar övermän när det gäller att välja presenter och gåvor. De använder sin fantasi och naturliga lyhördhet för att uttrycka sin generositet på olika sätt som värmer mottagarens hjärta. Detta stämmer naturligtvis för deras kollegor, människor som Försvarare ofta betraktara som sina personliga vänner, men det är inom familjen som dessa uttryck för deras tillgivenhet slår ut i full blom.

Om jag kan skydda dig gör jag det

Försvararpersonligheter är en underbar grupp som sällan sitter sysslolösa så länge en god sak är oavslutad. Försvararnas förmåga att knyta intima band till andra saknar motstycke bland de introverta personlighetstyperna. Den glädje de känner när de använder dessa band för att upprätthålla stödjande och lyckliga familjerelationer är en gåva för alla inblandade. Det kan hända att de aldrig är riktigt bekväma i rampljuset och att de skulle skämmas för att åt sig äran för laginsatser, men får de bara ett erkännande för sina egna insatser känner Försvarare ofta en tillfredsställelse över det de gör som många andra personlighetstyper bara kan drömma om.

Kända Försvarare