Leder

ESTJ-personlighet

Ledere er utmerkede organisatorer, glimrende i å håndtere ting – eller mennesker.

A scene depicting the ESTJ personality type (Executive). A female ESTJ stands confidently at the center of an office environment, surrounded by her team of three employees seated at desks. The ESTJ holds a stopwatch, symbolizing her focus on efficiency and time management. The employees have alert expressions, indicating their attentiveness to the ESTJ’s direction. The desks are neatly arranged in rows, reflecting the structured and organized nature of the ESTJ’s leadership style.
E Ekstrovert S Realistisk T Tenkende J Planleggende

Leder

God orden er grunnlaget for alle ting.

Edmund Burke

Ledere (ESTJ) er representanter for tradisjon og orden, og bruker sin forståelse av hva som er rett, galt og sosialt akseptabelt til å bringe familier og samfunn sammen. Ved å omfavne verdier som ærlighet, dedikasjon og verdighet, blir personer med Leder personlighetstypen verdsatt for deres klare råd og veiledning, og de leder gjerne veien på vanskelige stier. Med stolthet i å bringe folk sammen, tar Ledere ofte på seg roller som samfunnsorganisatorer, og jobber hardt for å bringe alle sammen i feiring av kjære lokale arrangementer, eller i forsvar av de tradisjonelle verdiene som holder familier og samfunn sammen.

Leder (ESTJ)-personlighet

Å lede ved Eksempel

Etterspørselen etter slik ledelse er høy i demokratiske samfunn, og med ikke mindre enn 11% av befolkningen, er det ikke rart at mange presidenter har vært Ledere. Sterke troende i rettsstaten og autoritet som må tjenes, leder Leder personligheter ved eksempel, demonstrerer dedikasjon og målrettet ærlighet, og en total avvisning av latskap og juks, spesielt i arbeid. Hvis noen erklærer hardt, manuelt arbeid for å være en utmerket måte å bygge karakter på, er det Ledere.

Ledere er klar over omgivelsene sine og lever i en verden av klare, verifiserbare fakta - sikkerheten i kunnskapen deres betyr at selv mot sterk motstand, holder de seg til prinsippene sine og fremmer en klar visjon om hva som er og ikke er akseptabelt. Meningene deres er heller ikke bare tomt snakk, da Ledere er mer enn villige til å dykke inn i de mest utfordrende prosjektene, forbedre handlingsplaner og sortere detaljer underveis, noe som gjør selv de mest kompliserte oppgavene enkle og tilnærmelige.

Imidlertid jobber Ledere ikke alene, og de forventer at deres pålitelighet og arbeidsetikk blir gjengjeldt - personer med denne personlighetstypen oppfyller sine løfter, og hvis partnere eller underordnede setter dem i fare gjennom inkompetanse eller latskap, eller enda verre, uærlighet, nøler de ikke med å vise sin vrede. Dette kan gi dem et rykte for ufleksibilitet, en egenskap som deles av alle Vokter personligheter, men det er ikke fordi Ledere er vilkårlig sta, men fordi de virkelig tror at disse verdiene er det som får samfunnet til å fungere.

Et Større Ansvar

Ledere er klassiske bilder av modellborgeren: de hjelper naboene sine, opprettholder loven, og prøver å sørge for at alle deltar i samfunnene og organisasjonene de holder så kjær.

Den største utfordringen for Ledere er å erkjenne at ikke alle følger den samme veien eller bidrar på samme måte. En ekte leder anerkjenner styrken til individet, så vel som den til gruppen, og hjelper med å bringe disse individenes ideer til bordet. På den måten har Ledere virkelig alle fakta, og er i stand til å lede an i retninger som fungerer for alle.