«Det er fantastisk å endelig bli forstått.»

Kun 10 minutter for å få en «skremmende nøyaktig» beskrivelse av hvem du er og hvorfor du gjør ting på den måten du gjør.

A group of friends having a picnic around a fire, with trees and mountains in the background