Architect INTJ persoonlijkheid

Architect INTJ persoonlijkheid

Het is eenzaam aan de top, en als een van de meest zeldzame en strategisch onderlegde persoonlijkheden, weet de Architect dit maar al te goed. Architecten maken slechts twee procent van de bevolking uit, en vrouwen met dit persoonlijkheidstype zijn nog zeldzamer met slechts 0,8% – het is vaak een uitdaging om gelijkgestemden te vinden die in staat zijn om gelijke tred te houden met hun niet aflatende intellectualisme en schaakachtige manoeuvres. Mensen met het persoonlijkheidstype Architect zijn fantasierijk, maar besluitvaardig, ambitieus maar op zichzelf, verbazingwekkend nieuwsgierig, maar verspillen hun energie niet.

Met een goede houding houdt niets je tegen je doel te bereiken

Met een natuurlijke dorst naar kennis die zich vroeg in het leven openbaart, worden Architecten als kinderen als “boekenwurmen” gezien. Hoewel dit misschien als belediging is bedoeld, omarmen ze dit en zijn ze er zelfs trots op. Ze genieten enorm van hun brede en diepgaande kennis. Architecten genieten ook van het delen van kennis, vertrouwen op hun beheersing van hun gekozen onderwerpen, maar ze geven echter de voorkeur aan het ontwerpen en uitvoeren van een briljant plan in hun vakgebied in plaats van hun mening te delen over “oninteressante” afleidingen, zoals roddels.

Je hebt geen recht op je eigen mening. Je hebt recht op een geïnformeerde mening. Niemand heeft recht op onwetendheid.

Harlan Ellison

Architecten zijn een paradox voor de meeste waarnemers, en ze zijn in staat te leven met schrijnende tegenstellingen die toch volkomen logisch lijken – althans vanuit een puur rationeel perspectief. Architecten zijn bijvoorbeeld tegelijkertijd de meest naïeve idealisten en de meest bittere cynici, een schijnbaar onmogelijke tegenstelling. Dit komt doordat mensen met het persoonlijkheidstype Architect de neiging hebben te geloven dat met inzet, intelligentie en aandacht niets onmogelijk is, terwijl ze tegelijkertijd geloven dat mensen te lui, kortzichtig of egoïstisch zijn om daadwerkelijk fantastische resultaten te behalen. Toch zal die cynische kijk op de realiteit het onwaarschijnlijk maken dat een geïnteresseerde Architect zich tegen laat houden in het bereiken van een resultaat waarin ze geloven.

“Architect” persoonlijkheid (INTJ-A / INTJ-T)

Blijf rotsvast als het om principes gaat

Architecten stralen zelfvertrouwen en een aura van mysterie uit, en met hun inzichtelijke waarnemingen, originele ideeën en formidabele logica kunnen ze veranderingen doordrukken met pure wilskracht en de kracht van hun persoonlijkheid. Soms lijkt het alsof de Architect elk idee en systeem waarmee ze in contact komen willen ontrafelen en opnieuw willen opzetten, waarbij ze een gevoel van perfectionisme en zelfs moralisme tentoonspreiden. Wie niet beschikt over het talent om gelijke tred te houden met de processen van de Architect, of nog erger, er het nut niet van inzien, verliest waarschijnlijk onmiddellijk en definitief hun respect.

Regels, beperkingen en tradities zijn een gruwel voor de Architect – alles moet open staan voor vragen en herwaardering, en als de Architect een manier vindt, komen ze vaak eenzijdig in actie om hun technisch superieure, soms ongevoelige, en bijna altijd onorthodoxe methoden en ideeën uit te voeren.

Dit moet niet verkeerd begrepen worden als impulsief – Architecten zullen ernaar streven, ongeacht hoe aantrekkelijk het einddoel ook is, rationeel te blijven. Of het nu een eigen idee is of door de buitenwereld is ingegeven, alles moet voldoen aan het meedogenloze en altijd aanwezige filter “gaat dit werken?”. Dit mechanisme wordt altijd, op iedereen en op alles toegepast, en het is vaak waar de Architect in de problemen komt.

Je komt meer aan nadenken toe als je alleen reist

Architecten zijn briljant en zijn vol vertrouwen in de kennis waarvoor ze de tijd hebben genomen deze tot zich te nemen, maar helaas is sociaal contract niet een van de onderwerpen. Leugentjes om bestwil en over koetjes en kalfjes praten is al moeilijk genoeg voor een persoonlijkheidstype dat hunkert naar waarheid en diepte, en Architecten vinden sociale conventies vaak ook ronduit dom. Ironisch genoeg werkt het voor hen vaak het beste in hun comfortabel zone en uit de schijnwerpers te blijven, waar hun natuurlijke zelfvertrouwen in de vertrouwde omgeving als eigen baken kan dienen. Hierdoor trekken ze mensen aan, in romantisch opzicht op niet, of vergelijkbare interesses en temperamenten.

Architecten worden gekenmerkt door hun neiging het leven te zien als ware het een gigantisch schaakbord, met stukken die voortdurend met aandacht en intelligentie verschuiven, altijd onder beoordeling van nieuwe tactieken, strategieën en rampenplannen, voortdurend de collega’s de loef afstekend om de controle over een situatie te behouden, terwijl ze hun vrijheid maximaliseren om de dingen te doen die ze willen doen. Dit wil niet zeggen dat de Architect handelt zonder geweten, maar voor de vele andere persoonlijkheden kan de afkeer van de Architect om te handelen naar emoties het wel zo laten lijken. Dit verklaart waarom veel fictieve schurken (en onbegrepen helden) zijn gemodelleerd op dit persoonlijkheidstype.

Anderen met dit persoonlijkheidstype