Seikkailija-persoonallisuus

ISFP-A / ISFP-T

“Seikkailija”-persoonallisuus

Muutun päivän aikana. Herään yhtenä henkilönä, ja kun menen nukkumaan, tiedän varmasti olevani joku toinen.

Bob Dylan

Seikkailija-personaalisuudet ovat todellisia taiteilijoita, mutta eivät välttämättä perinteisessä mielessä, pieniä, onnellisia puita maalaavia taiteilijoita. Usein he ovat kuitenkin täysin kykeneviä tähän. Pikemminkin he käyttävät estetiikkaa, muotoilua, valintojaan ja toimiaan sosiaalisen konvention rajojen uhmaamiseen. Seikkalijat uhmaavat mielellään perinteisiä odotuksia olemuksellaan ja käytöksellään ja ovat todennäköisesti useasti kieltäytyneet sopeutumasta johonkin tiettyyn muottiin.

“Seikkailija”-persoonallisuus (ISFP-A / ISFP-T)

Tyytyväisiä omaan itseensä

Seikkailijat elävät värikkäässä, aistikkaassa maailmassa ja saavat inspiraatiota sosiaalisista kontakteista ja uusista ideoista. Seikkailijat tulkitsevat sosiaalisia suhteitaan mielellään uudelleen, nauttivat itsensä uudelleen löytämisestä ja kokeiluista sekä itsensä että uusien näkökulmien suhteen. Seikkailijat ovat kaikista persoonallisuustyypeistä tutkivimpia ja kokeilevampia. Se luo tiettyä spontaaniutta, minkä vuoksi seikkailijat saattavat vaikuttaa ennakoimattomilta jopa lähimmille ystävilleen ja rakkaimmilleen.

Tästä huolimatta seikkailijat ovat ehdottomasti introvertteja ja yllättävät ystävänsä astuessaan pois valokeilasta, kun he tarvitsevat aikaa akkujensa lataamiseen. Yksin oleminen ei tarkoita seikkailijoille kuitenkaan pelkkää joutilaana oloa. He käyttävät tämän ajan itsetutkiskeluun, pohdiskeluun ja periaatteidensa uudelleen arvioimiseen. Seikkailijat eivät niinkään mieti menneitä tai tulevia, vaan pikemminkin omaa olemustaan. He palaavat "luostaristaan" uudistuneina.

Seikkailijat elävät löytääkseen tapoja toteuttaa intohimojaan. Riskikäyttäytyminen kuten uhkapelit ja extreme-urheilu ovat tälle persoonallisuustyypille muita yleisempiä. Onneksi he pärjäävät niissä paremmin, sillä heillä on tilannetajua ja kykyä sopeutua ympäristöönsä. Seikkalijat nauttivat sosiaalisista kontakteista, ja heillä on tiettyä, vastustamatonta viehätysvoimaa.

Seikkailijoilla on aina takataskussaan sopiva kohteliaisuus sille, joka rohkenee pitää heidän toimintaansa vastuuttomana tai uhkarohkeana.

Jos kritiikki kuitenkin menee läpi, sillä voi olla huonot seuraukset. Jotkut seikkailijat kestävät ystävällisesti tehtyjä huomautuksia ja arvostavat niitä toisena mielipiteenä, joka voi auttaa viemään asioita uuteen suuntaan. Mutta jos kritiikki on piikittelevää ja epäkypsää, seikkailijat voivat hyvinkin menettää itsehillintänsä odottamattomalla tavalla.

Seikkailijat ovat herkkiä muiden tunteille ja arvostavat harmoniaa. Kohdatessaan kritiikkiä seikkailijoiden voi olla vaikeaa ottaa tilanteeseen tarpeeksi etäisyyttä ja säilyttää päänsä kylmänä. Mutta koska seikkailijat elävät hetkessä, he kykenevät tunteidensa tasaannuttua usein unohtamaan tapahtuneen ja jatkamaan aivan kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.

Kaikella elämässä on merkityksensä

Seikkailijoiden suurin haaste on tulevaisuuden suunnittelu. Ei ole helppoa löytää sellaisia rakentavia ihanteita, joille tavoitteet voisi perustaa eikä asettaa sellaisia tavoitteita, jotka luovat positiivisia periaatteita. Toisin kuten jotkut muut persoonallisuustyypit, seikkailijat eivät suunnitele tulevaisuuttaan omaisuutta ja eläkettä silmällä pitäen. He suunnittelevat pikemminkin toimia ja toimintaa, joka rakentaa identiteettiä ja kasvattaa kokemusvarastoa osakkeiden sijaan.

Jos nämä tavoitteet ja periaatteet ovat yleviä, seikkailijat voivat toimia hämmästyttävän yhteishyvällisesti ja epäitsekkäästi. Yhtä hyvin seikkailijat voivat kuitenkin kehittää myös itsekeskeisemmän identiteetin ja toimia manipulatiivisesti ja egoistisesti. Seikkailijoille on tärkeää muistaa aktiivisesti pyrkiä tavoittelemaansa identiteettiin. Uuden tavan kehittäminen ja ylläpitäminen ei välttämättä käy käden käänteessä, mutta kun seikkailijat ymmärtävät omat motiivinsa, he voivat käyttää vahvuuksiaan heille tärkeiden asioiden toteuttamiseen.

Seikkailijoita, joita saatat tuntea