Yrittäjä

ESTP-persoonallisuus

Yrittäjät ovat taitavia, energisiä ja erittäin tarkkanäköisiä henkilöitä, jotka nauttivat elämisestä äärirajoilla.

A scene representing the ESTP personality type (Entrepreneur). A famous male ESTP skier stands confidently in the snow, with pine trees and a mountain in the background. The skier is the center of attention, smiling while two fans – a male and a female – excitedly take his picture and ask for an autograph. The overall scene conveys a sense of adventure, boldness, sociability, and popularity.
E Ekstrovertti S Tarkkailija T Pohtivainen P Tiedustelija

Yrittäjä

Elämä on joko hurjaa seikkailua tai ei mitään.

Helen Keller

Yrittäjät (ESTP) onnistuvat aina vaikuttamaan lähiympäristöönsä – paras tapa tunnistaa heidät juhlavieraiden keskuudesta on etsiä heidän ympärillään liikkuvien ihmisten pyörrettä, kun he siirtyvät ryhmästä toiseen. Yrittäjä-persoonallisuudet naurattavat ja viihdyttävät suoralla ja maanläheisellä huumorillaan, ja he rakastavat olla huomion keskipisteenä. Jos yleisöstä pyydetään yhtä jäsentä lavalle, ilmoittautuvat Yrittäjät heti vapaaehtoisiksi – tai sitten lähettävät sinne ujon ystävänsä.

Teoriatieto, abstraktit käsitteet ja verkkaiset keskustelut globaaleista kysymyksistä ja niiden vaikutuksista eivät pidä Yrittäjiä kiinnostuneina pitkään. Yrittäjät pitävät keskustelut energisinä ja sisällyttävät niihin hyvän annoksen älykkyyttä, mutta he haluavat puhua siitä, mitä on – tai vielä parempi, yksinkertaisesti vain lähteä ulos ja tehdä jotain. Yrittäjät tekevät ennen kuin miettivät ja korjaavat virheensä matkan varrella sen sijaan, että he istuisivat toimettomina ja valmistelisivat varasuunnitelmia tai pakokeinoja.

Yrittäjä (ESTP)-persoonallisuus

Suoraan asiaan

Yrittäjät ovat persoonallisuustyypeistä todennäköisin riskialttiille elämäntavoille. He elävät hetkessä ja heittäytyvät toimintaan – he ovat kuin myrskyn silmä. Yrittäjä-persoonallisuustyypin omaavat henkilöt nauttivat draamasta, intohimosta ja nautinnosta, ei niinkään tunnepitoisen jännityksen vuoksi, vaan siksi, että se stimuloi heidän loogista mieltään. Heidän on pakko tehdä kriittisiä päätöksiä, jotka perustuvat tosiasioihin ja välittömään todellisuuteen, reagoiden nopeasti rationaalisiin ärsykkeisiin.

Tämä tekee koulusta ja muista hyvin organisoiduista ympäristöistä Yrittäjille haastavia. Kyse ei todellakaan ole siitä, etteivätkö he olisi älykkäitä, sillä he kyllä pystyvät pärjäämään hyvin, mutta peruskoulutuksen järjestelmällinen ja luennoiva lähestymistapa on vain niin kaukana käytännönläheisestä oppimisesta, josta Yrittäjät nauttivat. Tarvitaankin paljon kypsyyttä ymmärtää, että tämä prosessi on välttämätön keino päästä siihen päämäärään, joka luo jännittävämpiä mahdollisuuksia.

Haasteellista on myös se, että Yrittäjien mielestä on järkevämpää käyttää omaa moraalista perustaa kuin jonkun muun. Säännöt on tehty rikottaviksi. Luultavasti vain muutama lukion opettaja tai yrityksen esimies jakaa samanlaisen tunteen, ja se voikin antaa Yrittäjä-persoonille tietynlaisen maineen. Mutta jos he minimoivat hankaluuksien aiheuttamisen, valjastavat energiansa ja keskittyvät myös tylsiin tehtäviin, ovat Yrittäjät voima, jonka kanssa on syytä olla varuillaan.

Harvemmin kuljettu tie

Yrittäjillä on kenties kaikista ihmistyypeistä kaikkein tarkkanäköisin ja puolueettomin näkökulma. Heillä on ainutlaatuinen taito havaita pienet muutokset. Olipa kyse sitten ilmeiden muutoksesta, uudesta pukeutumistyylistä tai poikkeavasta käytöksestä, tämän persoonallisuustyypin omaavat henkilöt havaitsevat salatut ajatukset ja motiivit siinä missä useimmat muut persoonallisuustyypit ovat onnekkaita, jos edes pystyvät havaitsemaan mitään erityistä. Yrittäjät hyödyntävät näitä havaintoja välittömästi, sanovat muutoksen ääneen ja esittävät kysymyksiä, usein piittaamatta hienovaraisuudesta. Yrittäjien tulisikin muistaa, että kaikki eivät halua salaisuuksiensa ja päätöksiensä tulevan julkisiksi.

Joskus Yrittäjien välitön reagointi ja toiminta on juuri sitä, mitä tarvitaan, kuten joissakin yritysympäristöissä ja erityisesti hätätilanteissa.

Jos Yrittäjät eivät ole varovaisia, he saattavat jäädä liikaa kiinni hetkeen, viedä asiat aivan liian pitkälle ja ajaa yli herkempien ihmisten sekä unohtaa samalla huolehtia omasta terveydestään ja turvallisuudestaan. Yrittäjiä on vain neljä prosenttia väestöstä, joten heitä on juuri sen verran, että asiat pysyvät jännittävinä ja kilpailukykyisinä, muttei niin paljon, että he aiheuttaisivat riskin koko järjestelmälle.

Yrittäjät ovat täynnä intohimoa ja energiaa, jota täydentää rationaalinen, vaikkakin joskus hajamielinen mieli. He ovat inspiroivia, vakuuttavia ja mielenkiintoisia sekä luontaisia ryhmänjohtajia, jotka saavat muut kulkemaan harvemmin kuljettua polkua pitkin. He tuovat eloa ja jännitystä kaikkialle, minne menevätkin. Näiden ominaisuuksien hyödyntäminen rakentavasti ja tuottavasti onkin Yrittäjille todellinen haaste.