Konsuli-persoonallisuus

ESFJ-A / ESFJ-T

Konsuli ESFJ-A / ESFJ-T

Kannustakaa, tukekaa ja vahvistakaa toisianne. Sillä positiivinen energia, joka kohdistuu yhteen, vaikuttaa meissä kaikissa.

Deborah Day

Konsuleille (ESFJ) elämä on makeinta silloin, kun se jaetaan muiden kanssa. Tämän persoonallisuustyypin omaavat henkilöt muodostavat monien yhteisöjen kivijalan, ja avaavat ovensa ystäville, lähisille sekä naapureille.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Konsulit pitäisivät kaikista tai että he olisivat pyhimyksiä. Konsulit vain uskovat vieraanvaraisuuden ja hyvien tapojen voimaan, ja heillä on tapana tuntea velvollisuudentuntoa lähimmäisiään kohtaan. Tämän persoonallisuustyypin omaavat ovat anteliaita ja luotettavia, ja he ottavat usein vastuulleen – niin pienin kuin suurin teoin – perheidensä ja yhteisöjensä yhteenkuuluvuuden turvaamisen.

Konsuleilla on taito saada elämänsä ihmiset tuntemaan olonsa tuetuksi, hoivatuiksi ja turvatuiksi.
Konsuli (ESFJ)-persoonallisuus

Vastuullisen elämän kauneus

Konsulit ovat epäitsekkäitä. He suhtautuvat vakavasti velvollisuuteensa antaa takaisin, palvella muita ja toimia oikein.

Konsulit uskovat, että lähes kaikkiin tilanteisiin on olemassa selkeä ja oikea ratkaisu. Vaikka jotkut persoonallisuustyypit omaksuvat lempeämmän, "Elä ja anna elää" -asenteen, Konsuleiden voi olla vaikea olla tuomitsematta, jos joku elää siten, mikä tuntuu heistä väärältä. Tämän vuoksi Konsuleilla on usein vaikeuksia hyväksyä sitä, että joku – erityisesti joku sellainen, josta he välittävät – on eri mieltä heidän kanssaan.

Konsulit omaavat selkeän moraalisen perustan – ja heille voi olla suorastaan hämmentävää, kun muiden ihmisten toiminta ei ole sen mukaista.

Konsuleilla on selkeät näkemykset oikeasta ja väärästä, ja heillä on taipumus olla hyvin kantaanottavia. Nämä mielipiteet eivät kuitenkaan ole mielivaltaisia, vaan perustuvat usein syvään perinteiden kunnioittamiseen. Konsulit tietävät, että kaikki mitä he tekevät, vaikuttaa johonkin toiseen, ja he luottavat siihen, että vakiintuneet lait, käytännöt ja sosiaaliset normit auttavat heitä selviytymään jokapäiväisessä elämässään siten, että he ovat myös huomaavaisia ja vastuuntuntoisia muita kohtaan.

Kestävien suhteiden luominen

Konsulit ovat kannustavia ja ulospäinsuuntautuneita, ja heitä näkee aina juhlissa – he ovat niitä, jotka pyrkivät pitämään huolta siitä, että kaikilla muillakin on hauskaa! Mutta on hyvä huomata, että Konsulit eivät pelkästään piipahda toisten elämissä. He ovat läpeensä lojaaleja, rakentavat pysyviä suhteita ja he ovat niitä, jotka tulevat paikalle aina silloin, kun tarvitaan auttavaa kättä – tai kuuntelevaa korvaa.

Konsulit jättävät harvoin syntymä- tai juhlapäiviä väliin. He ovat omistautuneita ihmissuhteilleen ja muistavat pienimmätkin yksityiskohdat ystäviensä ja läheistensä elämästä.

Konsulit rakastavat järjestystä ja rakennetta, ja he suosivat suunniteltuja tapahtumia avointen aktiviteettien tai spontaanien tapaamisten sijaan – ja toimivat mielellään isäntinä varmistaakseen, että kaikki sujuu hyvin. Tämän persoonallisuustyypin omaavat henkilöt panostavat paljon energiaa siihen, että muut ihmiset tuntevat itsensä erityiseksi ja arvostetuiksi. He saattavat ottaa myös henkilökohtaisesti sen, jos joku ei tunnu arvostavan heidän ponnistelujaan.

Monille Konsuli-persoonallisuustyypin omaaville henkilöille yksi elämän suurimmista haasteista on sen tosiasian hyväksyminen, että he eivät voi hallita kenenkään muun ajatuksia tai käyttäytymistä – eivät edes niiden, jotka ovat heille läheisiä ja rakkaita. Onneksi Konsulit voivat löytää rauhaa ja täyttymystä keskittymällä siihen, minkä he osaavat parhaiten: näyttämällä esimerkkiä huolenpidosta, huomaavaisuudesta ja vastuullisuudesta – ja tuomalla samalla ihmisiä yhteen.

Kuuluisia Konsuleita