“Mediator” personlighed

(INFP-A / INFP-T)

Mediator-personligheder er sande idealister, altid på udkig efter noget godt, selv i de værste mennesker og begivenheder, og de vil altid forsøge at forbedre tingenes tilstand. På trods af at de kan blive opfattet som rolige, reserverede eller endda generte, har Mediatorer en indre flamme, som virkelig kan skinne. Da de kun udgør 4 % af befolkningen, er risikoen for at føle sig misforstået desværre stor for Mediatorer – men finder de ligesindede personer at tilbringe deres tid sammen med, vil den harmoni, de føler, blive en kilde til glæde og inspiration.

“Mediator” personlighed (INFP-A / INFP-T)

Mediatorer følger deres principper – frem for logik, begejstring eller praktiske hensyn. Når de vælger den bedste vej frem, pejler de efter ære, skønhed, moral og dyd – Mediatorer styres af deres intentions ægthed, ikke af belønning eller straf. Personer som har Mediator-personlighedstypen, er stolte af denne kvalitet, og med rette, men ikke alle forstår drivkraften bag deres følelser, hvilket kan føre til isolation.

Ikke alt, der glimrer, er guld. Hver den, der vandrer, forvilder sig ej. Gamlingens styrke vil ikke forvitre. Ikke til roden vil frost finde vej.

J. R. R. Tolkien

Vi ved, hvad vi er, men ikke, hvad vi kan blive

Når de udfolder sig bedst muligt, giver disse kvaliteter Mediatorer evnen til at kommunikere dybt med andre, hvor de med lethed taler i metaforer og lignelser med en forståelse for og evne til at skabe symboler, hvormed de kan dele deres idéer. Denne intuitive kommunikationsstil er meget velegnet til kreativt arbejde, og det kommer ikke som nogen overraskelse, at mange Mediatorer er digtere, forfattere og skuespillere. At forstå sig selv og ens plads i verden er vigtigt for Mediatorer – de udforsker disse idéer ved at projektere sig selv ind i deres arbejde.

Mediatorer har talent for at udtrykke sig selv, hvor de afslører deres skønhed og hemmeligheder gennem metaforer og fiktionelle karakterer.

Mediatorers evner med sprog række ofte ud over deres modersmål – de anses for at være begavede, når det drejer sig om at lære et andet (eller tredje!) sprog. Deres kommunikative evner passer godt til Mediatorernes ønske om harmoni, og det hjælper personer med denne type personlighed i deres søgen efter deres sande kald.

Lyt til mange mennesker, men tal til få

I modsætning til mere ekstroverte personlighedstyper fokuserer Mediatorer kun deres opmærksomhed på et lille udvalg af mennesker, en enkelt værdig sag – hvis de spreder sig over for meget, vil de løbe tør for energi og endda blive modløse og overvældede over alle verdens dårligdomme, som de ikke kan gøre noget ved. Det er et trist syn for Mediatorernes venner, som vil være afhængige af deres rosenrøde verdenssyn.

Hvis de ikke er forsigtige, kan Mediatorer miste sig selv i deres stræben efter at gøre godt og forsømme livets daglige krav. Mediatorer falder ofte ind i dybe tanker, hvor de nyder at overveje det hypotetiske og filosofiske mere end nogen anden personlighedstype. Hvis ikke de holdes til ilden, kan Mediatorer begynde at miste jordforbindelsen og trække sig tilbage i "eneboer-tilstand", hvorefter det kan kræve store anstrengelser fra deres venner eller partner, at få dem tilbage til den virkelige verden.

Heldigvis, ligesom forårets blomster, vender Mediatorernes hengivenhed, kreativitet, uselviskhed og idealisme altid tilbage, hvilket de selv og deres kære kan nyde godt af. De flyder måske ikke over med logik og nytteværdi, men med et verdenssyn som inspirer til medfølelse, venlighed og skønhed, hvor de end går.

Berømte Mediatorer

Ønsker du at vide mere?