Advokat personlighed

INFJ-A / INFJ-T

“Advokat” personlighed

Advokater er meget sjælden og udgør mindre end én procent af befolkningen, men sætter ikke desto mindre deres aftryk på verden. De har en medfødt fornemmelse for idealisme og moral, men det, som adskiller dem fra andre idealistiske personlighedstyper, er deres beslutsomhed og faste vilje – Advokater er ikke lediggængere og drømmere! De tager nemlig konkrete skridt til at realisere deres mål og gør en varig, positiv forskel.

Advokater ser ofte det at hjælpe andre som deres formål i livet, men mens denne personlighedstype kan være at finde i redningshold og ved velgørenhedsarbejde, så er deres egentlige lidenskab at tackle kernen af et problem, så folk slet ikke behøver at blive reddet.
“Advokat” personlighed (INFJ-A / INFJ-T)

Hjælp mig med at hjælpe dig

Advokater deler en unik kombination af egenskaber: Selvom de er lavmælte, har de meget stærke meninger og vil kæmpe utrætteligt for en sag, de tror på. Folk med denne personlighedstype er beslutsomme og har en stærk vilje, men bruger sjældent deres energi for personlig vindings skyld – Advokater vil handle med kreativitet, fantasi, overbevisning og sensitivitet, ikke for at skabe en fordel, men for at skabe balance. Egalitarisme og karma er meget attraktive ideer for Advokater. De har en tendens til at tro, at intet ville hjælpe verden så meget som at anvende kærlighed og medfølelse til at blødgøre tyrannernes hjerter.

Enhver mand må beslutte, hvorvidt han ønsker at vandre i lyset af kreativ uselviskhed, eller den destruktive selviskheds mørke.

Martin Luther King

For Advokater er det nemt at komme i forbindelse med andre, og de har talent for et varmt sensitivt sprog, hvor de taler ud fra almenmenneskelige betingelser, frem for ren logik og fakta Det giver mening, at deres venner og kolleger opfatter dem som relativt sociale personligheder, men det er vigtigt at huske, at Advokater har brug for tid alene til at slappe af og genoplade – der er ingen grund til bekymring, hvis de pludselig trækker sig. Advokater er meget varsomme over for andres følelser, og de forventer at dette gengældes – det betyder til tider at give dem den plads, de har brug for i nogle dage.

Lever for at kæmpe endnu en dag

Det vigtigste for Advokater er dog i virkeligheden at huske at tage sig af sig selv. Deres lidenskab for deres overbevisninger kan sagtens føre dem forbi det punkt, hvor de har fået nok, og hvis deres ildhu ikke kontrolleres, kan de blive udmattede, usunde og stressede. Dette er især tydeligt, når Advokater kommer ud for konflikt og kritik – deres sensitivitet tvinger dem til at gøre alt, hvad de kan for at undgå disse tilsyneladende personlige angreb, men når omstændighederne er uundgåelige, kæmper de imod på yderst irrationelle, uhjælpsomme måder.

For Advokater er denne verden fuld af uretfærdighed – men det behøver den ikke at være. Ingen anden personlighedstype er bedre i stand til at skabe en bevægelse til at rette op på uligheder, uanset hvor store eller små. Advokater skal blot huske, at mens de har travlt med at tage sig af verden, skal de også huske at tage sig af sig selv.

Berømte Advokater